جهت تماس با مدیریت وبسایت خبر۳۰ می توانید از روش های زیر استفاده کنید :

ایمیل : m.javad.koushki@gmail.com | khabar30.com@gmail.com

شماره تماس : ۰۹۳۵۴۵۱۲۵۰۰ – ۰۵۱۴۴۲۳۳۳۶۹

آیدی تلگرام : @mjavadk72