باید یکی از راه‌های موفقیت پرسپولیس در دربی را دفاع تیمی مناسب در هنگام ضربات ایستگاهی و کرنر استقلال بدانیم. ضرباتی که در نیم فصل دوم نقطه قوت شاگردان شفر بوده است.برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید