filemanager/6/varzeshi/n3677751-6945601

ویدئویی از حجم آب در گمیشان پس از ۱۰ روز از سیل اخیر گلستان را می بینید.

به گزارش خبر فوری؛ گمیشانیکی از شهرهای استان گلستان است که در شمالی‌ترین قسمت حاشیه شرقی دریای خزر قرار دارد و از طرف شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به بندرترکمن، از شرق به آق قلا و از طرف غرب به دریای خزر ختم می‌شود. این شهر با بندر ترکمن حدود ۱۹٫۵ کیلومتر فاصله دارد.

نام محلی شهر گمیش تپه، کوموش دپه به معنی «تپه نقره‌ای» است و در مورد علل نامگداری آن دلایل خاصی را بیان می‌کنند ازجمله پیدا شدن اشیاء قدیمی از جمله ظروف و مخصوصاً مسکوکات نقره ای بسیاری در اواسط دوره قاجار که به نقره ترکمنها کوموش می‌گویند و همچنین استدلال به نمکزار بودن تپه در دوران نزدیکی به آب دریا و بازتاب نورآفتاب و ماه به صورت نقره‌ای از مسافت دور اشاره داشت. این شهر یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ترکمن‌نشین شمال ایران است که پیشینه تاریخی کهنی دارد. ۱۰۰٪ جمعیت شهر را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند که مسلمان و سنی هستند.

در سیل اخیر گلستان گمیشان یکی از شهرهایی بود که بیشترین آسیب را دید و اهالی این شهر خانه های خود را تخلیه کردند. حال پس از ۱۰ روز از سیل گلستان و مازندران، سیل در گمیشان ادامه دارد و آب دریا و به شهر وارد شده و می توان گفت گمیشان به دریا پیوست.

گمیشان زیر آب اینجا ببنید

برقراری ارتباط گرگان به گمیشان با نصب ۱۸ پل اینجا بخوانید

منبع