سبز پوشان اصفهانی در صورتی که دیدار امروز برابر صنعت نفت آبادان را با امتیاز به پایان برسانند برای هفتمین بازی پیاپی که مقابل هیچ حریفی شکست نمی خورند.برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید