به گزارش افکارنیوز،

فرهاد دژپسند شامگاه پنج شنبه در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانیاصفهان با بیان اینکه لازم است فعالان اقتصاد کشور در بخش‌های خصوصی و غیرخصوصی به اقتصاد مقاومتی رو بیاورند، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی پویا و فعال است و به معنای ریاضت کشیدن به امید تحول در اوضاع نیست.

انتقال فناوری و تامین مالی در اقتصاد مقاومتی مدنظر است

اخبار اقتصادی– وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی صادرات، دریافت و انتقال فناوری و تامین مالی مدنظر قرار گرفته است، ابراز داشت: در اقتصاد مقاومتی بر استفاده از توانایی داخلی و منابع درونی کشور توجه ویژه شده است و بر این اساس ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در این ارتباط مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی با توجه به تحولات و پیشرفت ویژه اقتصادی از تهدیدات بیگانگان هراسی وجود نخواهد داشت، بیان داشت: استان اصفهان به عنوان قطب صنعت کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز باید الگویی برای تمام کشور باشد و نقشه راهی که بر این اساس در استان تعیین شود می‌تواند برای کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت توجه به بخش خصوصی در راستای پیشبرد امور اقتصادی کشور

وی با تاکید بر ضرورت توجه به بخش خصوصی در راستای پیشبرد امور اقتصادی کشور تاکید کرد: استفاده از نظران کارشناسی اقتصاددانان خبره در این راستا باید مدنظر باشد چراکه هر یک از این افراد می‌تواند الگویی مناسب برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی کشور ارائه کند و بر این اساس از انواع تئوری‌های اقتصادی و پیشنهادهای موجود استقبال می‌کنیم.

جهت مشاهده کامل مطلب در سایت منبع کلیک کنید