5ca0588dc22e5_2019-03-31_10-35

رئیس پلیس راه کشور از هموطنان خواست به استان گلستان و دیگر استانهایی که طی روزهای آینده بارندگی نسبتا شدید دارند، سفر نکنند.

سردار حمیدی گفت: مسافران نوروزی با توجه به بارشهای پیش رو طی روزهای آینده، سفرهای خود را در هفته دوم تعطیلات مدیریت کنند.

منبع