مجله نکته بهداشتی روز

همشهری آنلاین؛
دوچرخه‌سواری روش خوبی برای حفظ تناسب بدنی، صرفه‌جویی در بنزین و کاهش آلودگی است.

اما هنگام دوچرخه‌سواری باید به ایمنی خودتان هم توجه داشته باشید.

این نکات را برای ایمنی رعایت کنید:

– قوانین ترافیکی را بشناسید.

– به ستون یک و در مسیر ترافیک دوچرخه‌سواری کنید.

– هنگام پیچیدن با دست علامت بدهید.

– هیچوقت خودتان را به ماشین‌ها قلاب نکنید.

– لباس‌های روشن بپوشید.

– به دوچرخه‌تان نوارهای بازتابنده بچسبانید.

منبع