ساعت۲۴-وزیر سابق راه شهرسازی گفت: حمل و نقل ریلی می‌تواند باعث تسهیل تجارت،تخصصی شدن اقتصاد و رشد اقتصادی فزاینده شود.

احمد خرم، وزیر سابق راه شهرسازی بیان اینکه حمل و نقل ریلی به عنوان ایمن‌ترین و ارزان‌ترین پروژه عمرانی کشور شناخته می‌شود، گفت: مقام معظم رهبری تأکید بسیار ویژه‌ای بر توسعه حمل و نقل ریلی دارند و به همین منظور دولت و وزارت راه و شهرسازی برنامه ویژه‌ای برای توسعه این بخش ریلی در دستور کار خود قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴، ۳ هزار و ۶۰۰ کیلومتر ریل در دست ساخت بود و ۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر بخش ریلی دیگر به این پروژه اضافه شد.

خرم با بیان اینکه ۲خطه کردن پروژه‌های ریلی نقش مؤثری در افزایش سرعت و جابه‌جایی‌های بار و مسافر دارد، گفت: متأسفانه دولت‌های گذشته توجه چندانی به ۲ خطه کردن پروژه‌های ریلی نداشتند، اما از سال ۹۲ توجه به ۲ خطه کردن پروژه‌ها رونق ویژه‌ای یافت و بودجه قابل توجهی برای این پروژه‌ها تخصیص یافت.
وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر شبکه حمل و نقل کشور را به بدن انسان تشبیه کنیم به مویرگ‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته، اما به آئورت و رگ‌های اصلی تنها ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته است که این امر نشان دهنده آن است که متأسفانه دولت‌های قبل به تخصیص بودجه درست برای پروژه‌های ریلی توجه نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه به محور‌های دوگانه کشور باید در پروژه‌های ریلی توجه بسیار زیادی شود، گفت: توسعه بخش ریلی در این مسیر‌ها نقش مؤثری در توسعه ترانزیت کشور و ارزآوری دارد به طور مثال با راه‌اندازی راه‌آهن قزوین – رشت و آستارا به آستارا میزان حمل و نقل ریلی و توسعه ترانزیت افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.
خرم با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های بخش ریلی داریم، گفت: طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ میزان خطوط ریلی از ۵۰۰ کیلومتر به ۱۰۰۰ کیلومتر افزایش یافت که اگر توسعه خطوط ریلی ادامه می‌یافت هم‌اکنون ۱۰ هزار کیلومتر بخش ریلی داشتیم، اما متأسفانه به این بخش توجه چندانی نشده است.
وزیر سابق راه وشهرسازی با بیان اینکه افتتاح راه آهن قزوین – رشت و مراغه – ارومیه نقش بسیار چشمگیری در اقتصاد کشور دارد، گفت: هر بخشی از کشور که راه‌آهن و شبکه آزادراهی در آن افزایش یابد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.

مشاهده کامل مطلب