بخشی از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در زمینه مالیات بر ارث است که از وراث متوفی نسبت به سهم‌الارث آنان و با توجه به نرخی که برای هر طبقه از وراث معین شده‌است وصول می‌شود. بر اساس قانون ارث اموال مشمول مالیات بر …

The post نحوه تعیین مالیات بر ارث خودروهای داخلی و وارداتی در سال ۹۸ appeared first on دیجیاتو.