5ca098065f66f_5ca098065f671

۹۰ فردوسی‌پور تعطیل و به میثاقی واگذار می‌شود.

هیوا یوسفی، روزنامه نگار ورزشی در توییتر نوشت: شبکه سه قراره این هفته- و شاید هفته‌های بعد- ویژه برنامه بررسی بازی‌های لیگ داشته باشه، ⁧ میثاقی⁩ هم مجریشه، فقط اسمش ⁧ نود⁩ نیست، لابد برای اینکه ملت فحش ندن که چرا جای ⁧ فردوسی‌پور⁩ نشستی».

این در حالیست که پیش از این، دوستان نزدیک به میثاقی خبر اجرای ۹۰ را توسط این مجری رد کرده بودند.

منبع