5da21ab60979a_2019-10-12_21-55

ویدئوی مصاحبه‌ دیدنی با کشیشی که به پیاده‌روی اربعین رفته بود، را ببینید.

ویدئوی مصاحبه‌ دیدنی با کشیشی که به پیاده‌روی اربعین رفته بود، را ببینید.

جهت مشاهده کامل مطلب در سایت منبع کلیک کنید