filemanager/6/sargarmi/IMG_20190328_234604_734

یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: مردم خواهان سریال های خوب هستند البته این اواخر، سریال پدر دارای این ویژگی بود.

به گزارش خبر فوری، سیاوش خیرابی در گفتگو با برنامه سرنا به حضور بازیگران چهره در تئاتر گفت: فقط یک یا دوبار حضور سلبریتی در تئاتر موفقیت آمیز خواهد بود لذا نحوه اجرا و نمایش حائز اهمیت تر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: کار خاصی در اینستاگرام انجام نمی دهیم که نگران فیلترینگ این پیام رسان باشیم چراکه تنها راه ارتباطی موجود بین هنرمندان و مردم محسوب می شود.

منبع