محمداسماعیل مطلق, سیلاب, مواد شیمیایی

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر، گفت: ممکن است در اثر سیلاب، مخازن ذخیره سازی یا لوله‌های حامل مواد شیمیایی تخریب و موجب نشت مواد شیمیایی در سیلاب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل مطلق، افزود: محتویات معادن نیز مانند معادن زغال سنگ ممکن است در سیلاب رها شده و آب را با اسید سولفوریک ترکیب کنند.

وی گفت: مواد شیمیایی آزاد می‌توانند با مخلوط شدن در آب، باعث ایجاد واکنش‌های شیمیایی گردند و خطر انفجار و یا آتش سوزی را رقم بزنند.

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر بلایا افزود: در مناطق روستایی نیز در اثر افزایش سیلاب، مواد شیمیایی از طریق کود، علف کش و حشره کش‌ها وارد روان آب شده و یا اینکه روان آب بزرگراه‌ها و جاده و پل‌ها هم می‌تواند حامل فلزات سنگین، هیدروکربن‌های نفتی و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، بیان کرد: انتشار زباله صنایع شیمیایی در اثر سیلاب ممکن است باعث جدا شدن روغن زباله‌ها و یا سایر مواد شیمیایی شود. همچنین محل دفن زباله و سایت دفن هم می‌تواند با روان آب شدید، مواد شیمیایی خطرناک را در محیط رها کند.

مطلق در پایان گفت: این موارد، از آثار مخرب و پنهان از دید سیلاب هستند که ضروری است از همان ابتدا تمامی ارگان‌ها و متخصصین در شرایط بحرانی تعامل و هم اندیشی داشته باشند تا هیچ خطر کوتاه مدت و دراز مدتی از نظر دور کند.

منبع