بازنشستگی,طنز,مواد غذایی,وزارت <a href=ورزش و جوانان"/>

اعلام تغییر بازه سن جوانی از سوی وزارت ورزش و انتشار اخباری درباره استفاده از پشم و پنبه به جای گوشت در حلیم، سوژه طنز «شهرونگ» شد.

۶۰۶۰

بازنشستگی,طنز,مواد غذایی,وزارت <a href=ورزش و جوانان"/>

بازنشستگی,طنز,مواد غذایی,وزارت <a href=ورزش و جوانان"/>

×

سن بازنشستگی تغییر کرد!


جهت مشاهده کامل مطلب در سایت منبع کلیک کنید