5ca094f9842ed_2019-03-31_14-52

شب پاسداشت زمین با خاموش کردن چراغ ساختمان های معروف در ۱۸۸ کشور برگزار شد.

ساعت زمین، به ابتکار صندوق جهانی طبیعت و با هدف آگاهی رسانی دربارهٔ تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه انرژی در جهان بنا نهاده شد.

این ابتکار در سال ۲۰۰۷ از سیدنی استرالیا آغاز شد و سپس به کشور‌های دیگر گسترش یافت.

در کشورمان هم به پاسداشت این روز، چراغ چند بنای مهم از جمله برج میلاد تهران، ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰ و پل خواجوی اصفهان خاموش شد.

منبع