به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، مدیریت آمار و اطلاعات بورس تهران گزارشی منتشر کرد که بر پایه آن حجم سهام معامله شده از ۳۶ میلیارد و ۶۷ میلیون سهم در پایان بهمن ماه به ۵۵ میلیارد و ۳۲۲ میلیون سهم در پایان ۲۰ روز کاری اسفندماه ۹۷ افزایش یافت. این میزان افزایش معادل ۵۳ درصد است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان اسفندماه متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار سهام (اول و دوم) به ترتیب ۵۱۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون سهم و ۱۴۰۷ هزار و ۳۷۶ میلیارد است.

در اسفندماه دفعات معاملات سهام برابر با ۶ درصد در مقایسه با پایان بهمن ۹۷ افزایش یافت و از سه میلیارد و ۷۰۹ میلیون و ۸۴۴ هزار دفعه به سه میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۸۹ هزار دفعه رسید.

شاخص بورس در اسفند ماه ۹۷ در مقایسه با بهمن به میزان ۲۱ هزار و ۲۷۲ واحد برابر با ۱۴ درصد افزایش یافت و از ۱۵۷ هزار و ۳۸۷ واحد به ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد بالغ شد.

رشد ۷۹ درصدی ارزش بازار نسبت به اسفند

ارزش بازار در پایان اسفند ماه ۹۷ در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۶ نیز ۳۰۰۴ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال (۷۹ درصد) افزایش یافت.

این میزان در اسفند گذشته، ۳۸۲۴ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال بود که یک سال بعد رقم ۶۸۲۸ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال را ثبت کرد. درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا اسفندماه ۹۷، به رقم ۲۶ رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۷۳ درصد افزایش داشت. میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در اسفندماه ۹۷ به ۴۱۹ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال رسید.

میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا پایان اسفندماه ۹۰ درصد بود. نسبت قیمت به درآمد در ۱۲ ماه گذشته نیز به رقم ۷ رسید.

منبع