ساعت۲۴-یک کارشناس اقتصادی گفت: خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی، ریشه اصلی تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشور است.

غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین الملل اظهار کرد: دو عامل تسلط سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی و مشکلات ساختاری نظام بانکی، دو عامل تورم در اقتصاد ایران به شمار می رود.

وی ادامه داد: همچنین خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی، ریشه اصلی تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران است. عوامل دیگری نیز منجر به تورم مزمن شده که عبارتند از کسری بودجه دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، سیاست‌های حمایتی و توزیعی دولت، فقدان استقلال و کارآیی کافی بانک مرکزی، ناکارآیی سیاست‌های بودجه‌ای است.

این کارشناس اقتصاد بین الملل تصریح کرد: راه‌حل‌ رفع مشکل تورم مزمن در اقتصاد ایران، اصلاح ساختار بودجه عمومی، بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی و توزیعی دولت، رفع الزام قانونی از بانک مرکزی نسبت به خرید ارز نفتی از دولت، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف فوری بانک‌های مشکل‌دار، افزایش شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، ممنوعیت برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی، مدیریت پایدار و کارآمد بدهی‌های دولت و مهم‌تر از همه افزایش استقلال و کارآیی بانک مرکزی است.

مشاهده کامل مطلب