به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب منطقه‌ای گلستان در پاسخ به انتشار خبری با عنوان «رهاسازی ناگهانی آب سد، علت تشدید سیل گلستان / از شدت بارش‌ها مطلع بودند» در خبرگزاری مهر استان، توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد.

وقوع بارش شدید به طور همزمان در تمام پهنه استان خصوصاً با شدت زیاد آن در مناطق کوهستانی که در برخی نقاط تا ۳۱۸ میلی متر گزارش شده است، حدود ۷۰ درصد میانگین بارندگی دراز مدت استان می‌باشد، از طرفی تداوم این بارش به طور پیوسته طی ۵ شبانه روز و تداوم اوج بارش در ۲۴ ساعت منجر به جاری شد سیلاب در تمامی رودخانه‌های استان شده است. حجم بارش در سطح حوضه گرگانرود بیش از ۲۲۰۰ میلیون متر مکعب بوده که بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب رواناب تولید نموده است که این مقدار بسیار بیشتر از ظرفیت سدهای مسیر بوده و مقطع رودخانه گرگانرود نیز پاسخگوی این حجم رواناب نبوده است لذا دلیل اصلی سیلاب اخیر، مقدار بارش، شدت و تداوم آن بوده است.

گفتنی است، با توجه به ویژگی سرریز سدهای استان قبل از شروع بارش و نیز در زمان وقوع سیلاب دریچه‌های تحتانی تخلیه آب تمامی سدهای استان مسدود بوده اند و رهاسازی ناگهانی آب سدها صحت ندارد.

علی نظری – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

منبع