5d760270802ca_2019-09-09_12-12

فیلم درگیری بین دو هیئت عزاداری با قمه در مشگین شهر اردبیل در فضای مجازی پخش شده است.

فیلم درگیری بین دو هیئت عزاداری با قمه در مشگین شهر اردبیل در فضای مجازی پخش شده است.

جهت مشاهده کامل مطلب در سایت منبع کلیک کنید