در همین راستا، جرج کلونی بازیگر سرشناس هالیوود، خواستار تحریم نه هتل لوکس سلطان برونئی حسن بلکیا شده تا به قوانین جدید سلطنت او در جنوب شرقی آسیا واکنش نشان داده باشد. کلونی گفته: قرار است از سوم آوریل، مردم برونای، سنگسار شهروندانی را که ثابت شود همجنس گرا هستند، آغاز کنند.منبع