به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «صباح الاحمد جابر الصباح» امیر کویت به ایراد سخنرانی در نشست سران اتحادیه عرب در تونس پرداخت.

بر اساس این گزارش، امیر کویت در جریان سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در تونس بر لزوم حل و فصل سیاسی بحران یمن تأکید کرد.

امیر کویت همچنین گفت: اقداماتی که برای موفقیت اجرای روند صلح صورت می‌گیرد باید با آنچه که پیشتر در این خصوص مورد توافق قرار گرفته است، مطابقت داشته باشد.