اعتراضات فرانسه

بیستمین شنبه اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه بیش از ۳۳ هزار تن از مردم این کشور را به خیابان‌ها کشاند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش وزارت کشور فرانسه، ۳۳۷۰۰ نفر در هفته بیستم اعتراضات جلیقه زردها دست به تظاهرات زدند.

بر اساس این گزارش، حدود ۴۰۰۰ نفر از این معترضان در خیابان‌های پاریس راهپیمایی کردند.

هفته گذشته حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ نفر در این اعتراضات شرکت کردند که ۵۰۰۰ تن از آنان در پاریس دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرگزاری تاس، منابع وابسته به پلیس فرانسه گزارش کرده‌اند که طی این اعتراضات در شهر پاریس ۳۷ نفر و بیش از ۱۰۰ نفر در سراسر این کشور دستگیر شده‌اند.

از اواسط ماه نوامبر فرانسه درگیر اعتراضات خیابانی جلیقه زردها در مخالفت با افزایش مالیات و بهای سوخت است.

انتهای پیام

منبع