وزیر بهداشت گفت:یکی از منابع درآمد کشور ما از دوران گذشته، توریسم فرهنگی بود که بعد ازانقلاب به دلیل عدم سازوکارهای لازم برای جذب توریسم فرهنگی افت داشتیم، اما مجدداً در این زمینه رشد کردیم.جهت مشاهده کامل مطلب در سایت منبع کلیک کنید