فعالین اصلاح طلب، شورای شهر پنجم و دولت روحانی و فراکسیون امید مجلس را مصداق باندبازی و بی برنامگی و فاقد ارتباط با بدنه کارشناسی می‌دانند.اقتصاد-ایران-باید-با-آمریکا-مذاکره-کنیم-افشاگری>مشاهده کامل مطلب