امیرقلعه نویی فهرست دیدار برابر نفت مسجد سلیمان را در شرایطی اعلام کرد که می توان ۱۱ نفر اعلام شده را ترکیب غالب سپاهان در نیم فصل اول دانست.برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید