محمدرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در شمول صادرکنندگانی قرار دارند که باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور در دوره زمانی تعیین شده از سوی بانک مرکزی، برگردانند و بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، هیچ گونه تفکیکی در این رابطه انجام نداده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوتی نسبت به سایر صادرکنندگان دارند چرا که بازه زمانی اجرایی برای قراردادهایی که منعقد می‌کنند، ۳ تا ۴ ساله است و بازگشت ارز نیز متناوب صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: برخی از صادرکنندگانی که در عراق مشغول به کار هستند، بعضاً در بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله پروژه‌های خود را اجرایی می‌کنند و اینها مسائلی است که در بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی، به آنها توجهی نشده است. بنابراین باید این مسائل به صورت شفاف بیان شود و بانک مرکزی شرایطی را فراهم آورد که اگر قرار است صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارز را برگردانند، صورت وضعیت ارائه کرده و بعد از تائید آن، در فاصله زمانی یک ساله بتوانند ارز صادرات خود را برگردانند؛ این در حالی است که صورت وضعیت برای پیمانکاران در بازه‌های زمانی یک‌ماهه ارائه می‌شود.

انصاری ادامه داد: با توجه به ارسال اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، به قوه قضائیه، نباید شرایطی را فراهم کرد که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که علیرغم چالش‌های کنونی، باز هم اقدام به صادرات می‌کنند و در بازارهای هدف ماندگار هستند، از این تصمیمات لطمه ببینند، چراکه آنها مقصر هم نیستند و بانک مرکزی باید این گروه را فعلاً از بازگشت ارز آزاد بگذارد؛ اما به هر حال خود صادرکنندگان تمایل بیشتری دارند که ارز را برگردانند.

وی در توضیح این مطلب افزود: علیرغم اینکه صورت‌های کارکرد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کاملاً مشخص است، بانک مرکزی سخت‌گیری زیادی در مورد بازگشت ارز صادراتی آنها با توجه به مشکلاتی که پیش روی آنها قرار دارد، نمی‌کند؛ ولی چون قرار است که مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی، زمانی به صادرکننده پس داده شود که ارز خود را به اقتصاد بازگردانده باشد، این بازگشت ارز صادراتی و قوانین حاشیه‌ای آن، برای صادرکنندگان این گروه مشکل آفرین می‌شود.

انصاری با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر از بالای ۴ میلیارد دلار، به زیر یک میلیارد دلار رسیده است، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان نیاز به حمایت دارند و اگر سخت‌گیری زیادی در مورد آنها صورت گیرد، کار آنها محدودتر می‌شوند.

وی اظهار داشت: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی در سال ۹۸ در شرایطی صادر شده که برقراری اعتماد و دیالوگ فعال بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، یک نیاز اساسی است و باید سرمایه لازم را برای رفع تنگناها فراهم کرد، بنابراین باید ارتباط میان بانک مرکزی و صادرکنندگان در بخش‌های مختلف گسترش یابد.

انصاری ادامه داد: بانک مرکزی باید بر روی بازگشت ارز حاصل از صادرات بازبینی اساسی صورت دهد و بازنگری در این بخشنامه‌ها، می‌تواند بهترین مشوق برای صادرکنندگان باشد تا بتوانند بهتر از گذشته، ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. به این معنا که در شرایط کنونی باید سیاست این باشد که از صادرکنندگان حمایت کنیم تا آنها بتوانند کار خود را گسترش داده و ارز را هم به اقتصاد ایران برگردانند.

جهت مشاهده کامل مطلب در سایت منبع کلیک کنید