5ca0b5ff9cba0_2019-03-31_17-13

استفاده از عیدی فرزندان به دست پدر و مادر در شرایطی حرام و در شرایطی حلال است.

سوال کردند عیدی که به فرزندان می‌دهند، آیا جزو اموال فرزند است یا به پدر و مادر تعلق می‌گیرد. اگر این عیدی جزو اموال فرزند باشد، پدر و مادر نمی‌توانند از آن مال استفاده کنند و باید از آن نگهداری کنند.

اگر در عرف برداشت بر این است که عیدی دهنده، نیتش خود پدر و مادر است و عیدی دادن به فرزند بهانه است، پول برای پدر و مادر است و اولیاء حق مصرف کردنش را دارند.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی آذر طوسی کارشناس احکام شرعی، توضیحاتی را در این باره ارائه کرده است که می‌توانید در ادامه آن را مشاهده کنید.

منبع