سخنگوی وزارت کشور از آماده باش بودن شورای هماهنگی مدیریت بحران ٢٣ استان به طور ٢٤ ساعته در پی ورود سامانه بارشی جدید به منظور مقابله با سیل خبر داد.مشاهده کامل مطلب