به گزارش خبرگزاری مهر، گفته شده در این انتخابات بیش از ۵۷ میلیون شهروند می‌توانند در ۲۰۰ هزار پایگاه در سراسر ترکیه رأی خود را به صندوق بیاندازند.

قرار است در این رأی گیری شهرداران ۳۰ کلان شهر، ۵۱ مرکز استان، و ۹۲۲ شهرستان انتخاب شوند.

این انتخابات از طرف دیگر میزان محبوبیت و پایگاه حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را نشان خواهد داد که در حال حاضر با چالش‌های گوناگونی در ترکیه روبروست.

پیش از این اردوغان انتخابات شوراها و شهرداری‌ها را مساله مرگ و زندگی برای کشورش توصیف کرده بود.

دوازده حزب، ازجمله «عدالت و توسعه»، «حرکت ملی»، «جمهوری خلق»، «دموکراتیک خلق‌ها»، «خوب»، «سعادت»، «ترکیه مستقل»، «کمونیست ترکیه»، «اتحاد بزرگ»، «چپ دموکراتیک»، «دموکرات» و «وطن» در این دوره برای تصدی کرسی شهرداری‌ها به رقابت می‌پردازند.

انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در ترکیه هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود.